Övriga skyddsmaterial

Skyddshjälmar

När det finns risk för fallande föremål, klämning, värmestrålning eller stänk av smält metall ska hjälm alltid användas. Inom byggsektorn skall alltid hjälm med hakband användas. Då de flesta hjälmar är tillverkade i ABS-plast så är livslängden ca 3 år utan att skyddsegenskaperna försämras. Vid tillbud på hjälmen som nämnts ovan skall hjälmen bytas ut. Vi har skyddshjälmar från bla Peltor och Portwest.

Hörselskydd

Visste du att: Det kostar minst 10 gånger mer att rehabilitera en hörselskadad person än att förebygga skadan.

Buller kan jämföras med radioaktiv strålning. Vi tål endast en begränsad dos varja dag.

Bullerdosens storlek beror på tiden och ljudnivån.

Vistas man dagligen i miljöer med mer än 85dB A-vägd ljudnivå, måste man skydda sin hörsel.

Det är hörselcellerna längst in i örat som skadas och de kan aldrig läka, skadan blir permanent.

Ett bekvämt skydd, anpassat för den bullernivån som man vistas i, är den bästa garantin för att man använder hörselskyddet 100% av arbetstiden , och därmed får ett säkert skydd mot bestående hörselskador.

Bärtid 100% = Förväntat skydd. 

Bärtid 99% = ca 50% mindre skydd.

Bärtid 90%= ej något skydd. 

Hos oss finner ni allt från enkla hörselproppar tex EAR, Bilsom, Worksafe, Moldex, Portwest mm, till avancerade radiokåpor med medhörning tex Peltor, Hellberg och Protector mm.

Ögonskydd

Det allra viktigaste med ögonskydd är att de används och inte blir hängande på en spik på väggen. Ögonskador är nämligen en av de vanligaste olyckorna på arbetsplatser, och ett enda litet ögonblicks ouppmärksamhet kan få förödande konsekvenser. 

Se då till att använda några av våra skyddsglasögon från bla Worksafe, Peltor, Bolle´och Portwest.

Andningsskydd

Val av andningsskydd: Försök alltid ta reda på vilka farliga ämnen som finns i arbetsmiljön.

Uppträder dessa ämnen fast form eller i gasform ?

Hur hög är koncentrationen av det farliga ämnet i arbetsmiljön?

Saknar man kunskap eller möjlighet att införskaffa kunskap, då bör man alltid välja det andningsskydd som ger den högsta säkerheten.

Filterbaserade andningsskydd- är alltid beroende av omgivningens atmosfär.

bärbar tryckluftsapparat med säkerhetstryck- är oberoende av omgivningen. Det sistnämnda ger således den högsta säkerheten.

I vårt sortiment finns andningsskydd från tex Moldex, 3M, Sundström och Portwest.

Handskydd

Handen är ditt finaste redskap, om du använder rätt handske.

Att välja rätt handske är ekonomi. En handske anpassad för ändamålet förbrukar du inte så fort. Dessutom ger den dig en bättre funktion så att du helt enkelt gör et bättre arbete. I de flesta fall kan du säkert välja rätt efter eget huvud. Men dra dig inte för att fråga oss. 

Att tänka på vid val av handskar:

Typ av arbete? - Lätta eller grova arbeten, montering etc.

Typ av miljö? - Våta miljöer, varma miljöer etc.

Hållbarhet/Livslängd - Eftersträva så lång livslängd som möjligt på handsken, eftersom kostnaden då kan fördelas ut på en längre tid..

Kvalitet lönar sig i längden!

Behöver ni enkla skinnhandskar, nitrilhandskar, handskar för våta miljöer, skärskyddshandskar eller brandskyddshandskar mm, kan ni räkna med att vi har det ni söker. Vi säljer handskar från bla Worksafe, Tegera, Top Swede, Lebon och Portwest.

Fallskydd 

Säkra system för att överlista tyngdlagen. 

Det finns otaliga situationer där någon form av fallskydd borde vara självklart. Takläggning, plåtarbeten, fönsterputsning, fasadarbeten, ja allt som görs ovan mark. Ändå äventyras hälsan, för att inte säga livet väldigt ofta helt i onödan. Det förefaller ofattbart att man väljer att chansa. Dessutom görs jobbet bättre med vetskapen att man är säkrad. Produkter som ger stöd och förhindrar fall, går under benämningen stödutrustningssystem. 

När höjden är över två meter används fallskyddssystem. Dä pratar vi om helsele, säkerhetsblock och glidlås på lina. Finns det risk för fritt fall bör falldämpare användas. 

Ingen stund är för kort för att säkra sig. Himlen kan vänta. 

Vårt sortiment av fallskydd kommer i första hand från Kratos men vi tillhandahåller också produkter från Miller och Skylotec.

280 60 Broby Tel: 044-418 89 E-post: info@jera.se
© 2015 JERÅ Arbetsskydd - Omarbetad av Göinge IT